Vzdělání

Odborné

 • zemědělství
 • fyzioterapie
 • gastronomie
 • technika

Jazykové

 • Speciální státní jazyková zkouška z italštiny pro obor překladatelský (C2; Státní jazyková škola Hlavního města Prahy)
 • CILS IV (C2; Università per stranieri, Siena)

Odborné kurzy

PrF UK

 • dvousemestrální studium právního minima pro soudní tlumočníky
 • terminologie italského práva občanského hmotného
 • kurz Římské právo

PrF MUNI

 • semestrální studium Italštiny pro soudní překladatele a tlumočníky
 • GDPR při výkonu tlumočnické činnosti

PrF UP

 • kurz Rodinné právo

Národní vinařské centrum Valtice

 • kurz Sommelier junior