Překlady do italštiny a z italštiny

v kombinaci s češtinou, slovenštinou a angličtinou

CZ - IT

překlady z češtiny do italštiny

EN - IT

překlady z angličtiny do italštiny (pouze technické návody)

SK - IT

překlady ze slovenštiny do italštiny

IT - CZ

překlady z italštiny do češtiny