Překlady do italštiny a z italštiny

v kombinaci s češtinou, slovenštinou a angličtinou

CZ - IT

překlady jakéhokoli typu z češtiny do italštiny

EN - IT

překlady odborných textů a technických návodů z angličtiny do italštiny

SK - IT

překlady jakéhokoli typu ze slovenštiny do italštiny

IT - CZ

překlady jakéhokoli typu z italštiny do češtiny