Specializace

Co umím úplně nejlépe? 

Zemědělství

zootechnika, agronomie, vinařství, stájové technologie, stroje  a zařízení pro zemědělství, ochrana rostlin, veterinární medicína, fyziologie atd.


Zdravotnictví

anatomie, fyziologie, biochemie, fyzioterapie, ergoterapie, lékařské zprávy atd.

Gastronomie, potravinářství

technologie přípravy pokrmů, vybavení potravinářských provozů a restaurací, výživa, sommelierství atd.

Kosmetika, doplňky stravy

se zaměřením na přírodní produkty a jejich fyziologické působení

Technický překlad

více než 16 let zkušeností s překlady technických návodů, návodů k elektrickým spotřebičům atd.

Právní překlad

smlouvy a ostatní právní texty  se zaměřením na občanský zákoník, GDPR, zdravotnické právo

Upozornění! Nejsem soudní překladatel, neprovádím tedy úředně ověřené překlady listin!

kromě těchto hlavních oborů překládám rovněž

  • firemní korespondenci
  • ekonomiku podniku
  • propagační materiály a prezentace k výrobkům, katalogy
  • webové stránky

a mnoho dalšího