5 velkých výhod online výuky

15.03.2020

V posledním týdnu se vzhledem k mimořádným opatřením ve školách dostávají ke slovu online metody výuky, proto bych vám v dnešním článku ráda nastínila některé nesporné výhody tohoto typu studia a ukázala, že se výuka pomocí moderních technologií nejen dokáže zcela vyrovnat klasickému způsobu předávání vědomostí, ale v mnohém jej dokáže dokonce předčit.

Online výukou (přes Skype a mobilní telefon) se zabývám již celou řadu let a podle mého názoru je škoda, že je mezi studenty přijímána s takovou nedůvěrou.

Výhrady jsou obvykle následující:

"Víte, já nad sebou musím mít bič (alternativně pevnou ruku)"

"Syn/dcera potřebuje trochu přitáhnout" (v případě výuky češtiny)

Člověk by si málem pomyslel, že lektor vystupuje coby krotitel divé zvěře, případně je věrnou kopií legendárního učitele Igora Hnízda ze snímku Obecná škola.

Přitom je podle mých zkušeností úplně jedno, kde se lektor fyzicky nachází. Když student nemá motivaci nebo se "zašprajcuje", nesvede s ním stejně nikdo nic. Vlastní vůle je při studiu čehokoliv vůbec to nejdůležitější, bez ní to zkrátka nejde.

Co je tedy na online výuce vůbec to nejlepší?

odpadá nutnost cestování

Můžete studovat z pohodlí domova, studenti obvykle ve svém prostředí nejsou tak nervózní, mohou si obléknout pohodlný oděv, vzít si svůj oblíbený hrníček s kávou...stačí mít počítač nebo mobilní telefon se stabilním internetovým připojením.

daleko pružnější stanovení času výuky

Protože se není nutné nikam přesunovat, je mnohem snazší operativně domluvit čas výuky, třeba i na kratší časové bloky, jak vám to nejlépe vyhovuje.

face to face výuka

Na rozdíl od skupin v jazykové škole se vám lektor věnuje individuálně, můžete probírat přesně to, co potřebujete právě vy, lektor se vám může v probírané látce daleko lépe přizpůsobit.

využití velkého množství zdrojů

Na internetu je celá řada nástrojů a materiálů umožňujících efektivnější výuku - nejrůznější videa, články, poslechy...lekce je pak využitá skutečně na 100 %.

finanční výhodnost

A nyní to nejpodstatnější: online výuka je pro studenta finančně mnohem příznivější než situace, kdy za ním lektor dojíždí, díky čemuž má prostoje a náklady na dopravu (které samozřejmě musí promítnout do ceny).

Jak sami vidíte, není se vůbec čeho bát nebo mít jakékoli zábrany. Přeji vám mnoho příjemných chvil při online studiu!

© Lenka Říhová - článek a jeho části je možné citovat pouze s uvedením zdroje a autora