Korektury

Potřebujete korekturu českého textu? Žádný problém!

Mám za sebou více než 50 tisíc normostran korektur nejrůznějších textů. Pracuji zejména pro italské jazykové agentury, ale i pro firmy a soukromé osoby.

Jaké korektury provádím?

Gramatická/pravopisná korektura

Oprava gramatických a pravopisných chyb, překlepů, interpunkce, základní stylistická úprava.

Stylistická korektura

Zahrnuje úpravu gramatiky, pravopisu a rozsáhlejší stylistické úpravy textu, aby byl čtivý a dobře srozumitelný. Úprava slovosledu a  neobvyklých vazeb, sjednocení nejednotných jazykových prostředků v textu, odstranění nadbytečných slov. Součástí je i transkreace , což je úprava cizojazyčného textu do takové podoby, aby dokonale odpovídal italskému/českému prostředí.

Kontrola shody s originálem

Provádí se na žádost zákazníka (obvykle italské jazykové agentury); týká se překladů z italštiny do češtiny, které vypracoval jiný překladatel. 

V porovnání s předchozími typy korektur se zde jedná i o kontrolu toho, zda překlad odpovídá originálnímu textu. 


Pokud si to budete přát, jsem pro vás schopna zajistit i korekturu italského textu jako samostatnou službu. Takováto korektura je (resp. měla by být) v případě profesionálního překladatele standardní součástí překladu do nerodného jazyka (tj. do italštiny). 

Korektury italských textů pro mě zajišťují italští rodilí mluvčí s vysokoškolským vzděláním, a to podle oboru, jehož se překlad týká.